top of page

שיח מטפלים

המפגש הבא:

29 במאי

הנושא השבוע:

תישאול

המפגש מתקיים מדי שבועיים
בימי שני בין השעות 20:30-21:30.

נא להצטרף למפגש הזום כ 10 דקות לפני הזמן המצויין.

jr-korpa-k9TDpGMDavs-unsplash.jpg

אני מזמין אתכם להצטרף אלי, לדרך משותפת של לימוד והתפתחות אישית ומקצועית ברפואה סינית. 

שיח מטפלים פתוח, במפגשים דו שבועיים שמטרתם לדון במקרים מהקליניקה, ללמוד נושאים חדשים ולהעמיק את הידע בנושאים שכבר למדנו. 

bottom of page