top of page

קליניקות לימודיות

מפגשי יום בהם נתארח בקליניקה, באדיבות אחד המשתתפים, לצפיה בתהליך טיפולי - מתשאול ועד טיפול. 

המטופלים, שהוזמנו על ידי המשתתפים, מטופלים על ידי קודי לעייני הקבוצה.

עלות היום 200 ש״ח למשתתף. עד חמישה טיפולים למפגש.

עלות הטיפול 150 ש״ח למטופל.

טופס הרשמה לקליניקת צפיה

אני מעוניינ/ת להגיע לקליניקות הבאות

כתובת מדוייקת ולינק לתשלום ישלחו בנפרד לאחר ההרשמה.

caroline-fuBtmNm6Uac-unsplash.jpg
bottom of page