top of page
nichiiro-JCFDcMtgmps-unsplash.jpg

תהליך הריפוי

האם את.ה נע.ה בעולם מתוך השראה ותחושת הגשמה?

מקבל.ת כל אירוע וכל רגע ביצירתיות ובהרגשה שבדיוק כך הוא צריך להיות?

 

תחושה קיומית זו מתאפשרת ומגיעה ממקום של אהבה עצמית עמוקה. מההבנה שהכל ,וגם את.ה, מושלם.

רפואה סינית עתיקה מסתכלת על הגוף כשלם ומושלם. הנפש, התודעה, הרגשות, והגוף אינם מופרדים.

כל מה שעובר עליך, משפיע על הגוף שלך, פיזית ונפשית.

 

רפואה סינית לא מעוניינת בשמות של מחלות, ומטפל טוב לא מטפל בסימפטומים.

לכל מטופל יש רקע אחר והשפעות אחרות ולכן לא ניתן לטפל בכולם באותה הדרך.

 

דרך שיחה מעמיקה ולכאורה לא קשורה, נגיע ביחד אל מה שגרם לכאב שלך להופיע. ביחד נגלה מה עליך לשנות, לעזוב, או לקבל על מנת לפתור את החולי שלך.

bottom of page