top of page

שלום לך

הגעת לכאן, לרפואה עתיקה, בשביל למצוא משהו חדש.

בעולם שהוא לרב אותו דבר, אני מציע דרך שונה.

רפואה זה מסע למקומות חדשים, עם תוצאות אחרות

וכן – שינוי.

joshua-earle-g1TWbj5XYb4-unsplash.jpg

שינוי זה חלק מהחיים.
הסתכל.י סביבך.
 
עונות משתנות, זמנים משתנים, מוסכמות משתנות.
דבר לא נשאר קבוע.
 
האם את.ה משתנה?
 
באיזה תדירות את.ה משנה את דעתך?
באיזה תדירות את.ה משנה הרגלים?
 
אם יש לך אותן תגובות רגשיות,
האם ביכולתך לשנותם?
אם מופיע לך כאב,
האם ביכולתך להשתנות על מנת לפתור אותו?
 
האם את.ה רואה איך חוסר שינוי

משאיר אותך תקוע.ה?


אם לא תשנו דבר, דבר לא ישתנה....

קודי דודו תלמידו של ג׳פרי יואן מלמד ומטפל במערכת הערוצים השלמה
the complete channel system

bottom of page